• Psykologiset ja neuropsykologiset tutkimukset.
  • Neuropsykologinen tutkimus osana työkyvynarviointia.