Marja Rask on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, terveydenhoitaja, työnohjaaja, ET psykoterapeutti (VALVIRA, KELA), psykoterapian kouluttajan pätevyys.

  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia. Vanhempien ohjaus.
  • Yksilökäynnit, pariskunnat, perheet. Lapset, aikuiset, nuoret.
  • Elämän kriisit ja mielenterveyden häiriöt. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen.
  • Työnohjaus ja konsultaatiot.
  • Ratkaisukeskeisessä ajattelutavassa keinot näyttäytyvät kun päämäärä on selvillä.
  • Voimavarakeskeisyys lähtee kunkin omista vahvuuksista ja mahdollisuuksista.
  • Lyhytterapian ajattelun mukaan terapian kesto on juuri sen mittaista kun koet tarpeelliseksi - keskeistä on sinun tavoitteesi ja hyötysi, olen sinua varten.
  • Asiakastyökokemusta mielenterveysasioiden parissa lähes 20 vuotta.

Yhteydenotot ja ajanvaraus:

  • Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei uusia potilaita.