• Psykiatrinen selvittely.
  • Lääkehoidon suunnittelu ja seuranta.
  • Työ- ja toimintakyvyn arviointi.
  • Kuntoutustarpeen arviointi.